Headlines

Banner Maklumat Wujud Komitmen Pelayanan Prima Rutan Kelas I Medan(TO - Medan) - Sebagai wujud komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan dalam memberikan pelayanan yang prima, petugas Rutan Kelas I Medan memasang banner maklumat pelayanan.


Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis berisi kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan Rutan Kelas I Medan.

Adapun isi maklumat yaitu :
“Dengan ini kami menyatakan : sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (ril/rd)

Targetoperasi.com Copyright © 2017

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.